Algemene voorwaarden

Klik hier voor de volledige algemene voorwaarden.

Vragen, klachten & opmerkingen

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
65530438

BTW nummer
NL002209577B44

Website
www.thefashionboulevard.com

E-mailadres
info@thefashionboulevard.com

Afdeling Klantenservice
info@thefashionboulevard.com

De voorwaarden en alle overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht en worden geacht in Nederland te zijn aanvaard resp. gesloten.